ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ И СТУДЕНТИ

ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ И СТУДЕНТИ

В двата анализа се проследява поведението на българските работодатели спрямо привличането на таланти, както и поведението на български студенти, които се обучават в България, но и тези, които учат в чужбина, заедно с мотивите за техния избор и нагласите им към кариерно развитие в България.

Нашият екип

Андрей Арнаудов
Андрей Арнаудов
Съосновател на ДНК и Bulgaria Wants You
Иван Христов
Иван Христов
Съосновател на ДНК и Bulgaria Wants You
Моника Чопакова
Моника Чопакова
Член на Управителния съвет на ДНК
Юриета Иванова
Юриета Иванова
Главен асистент
Даниела Старидолска
Даниела Старидолска
Координатор