Bulgaria Wants You

BULGARIA WANTS YOU e една нова за страната ни, а и за географските ни ширини изобщо инициатива, свързана с проблема за емиграцията от България. Проектът е създаден от Иван Христов и Андрей Арнаудов като естествено продължение на реализираните им проекти в неправителствения сектор и тяхната организация в обществена полза ДНК, чиято дейност цели да насочи вниманието на обществото, както към ниската раждаемост в България, провеждайки ежегодна кампания, така и към емиграцията като водеща част от демографския проблем.

BULGARIA WANTS YOU имa за цел да покаже необятните възможности за кариера и живот в България, които днес страната предоставя. Платформата представя в цялост на потребителите си и обединява в един сайт, освен възможностите за работа, но и информация за стандарта, условията, средата и начина на живот в отделните региони на страната. Богатото видео съдържание за компаниите в България, за населените места и за добрия пример на успешни предприемачи, развиващи своя бизнес в страната, отличава сайтът от всеки друг проект, насочен към българската общност, независимо живеещи в страната или извън нея.

Стартъп проектът, в който повярваха много компании – български и не само, е първата българска Employer Branding медия платформа.

Основните приоритети на BULGARIA WANTS YOU:

  • Да мотивира българите, които са тук, да останат в страната и да развиват потенциала си в България;
  • Да привлича българи от чужбина обратно на местния трудов пазар;
  • инициативата е с национално покритие, т.е. не е фокусирана само върху предимствата на столицата, а се стреми да представи привлекателните условия и среда на живот и в останалите градове в България, насочвайки хората да търсят кариерни възможности и там /в т.ч. са представени компании от всички сектори и браншове във всички региони на страната/;
  • платформата е отворена и към привличане на чужденци на пазара на труда у нас – платформата е двуезична и всеки, който смята, че България предоставя по-добри условия за живот, е добре дошъл;

BULGARIA WANTS YOU показва промяната в България, чрез лицата на хората, които я променят и историите на компаниите, които допринасят за по-добрите условия на живот в различните райони на страната.

Данните от предварителните проучванията показват, че добрата работа не винаги е достатъчна причина, за да заживееш в определен регион и да преместиш на практика целия си живот. Затова като инструмент с допълнителна добавена стойност и в подкрепа на кандидатите за работа, в сайта  е интегриран калкулатор на сума за изравнен стандарт на живот (Life Cost Calculator). Отговаряйки на няколко кратки въпроса калкулаторът определя на колко ще се равняват базисните разходи на потребителя във всеки областен град в България, спрямо основните показатели за  стандарта на живот.

Позициите за работа в платформата BULGARIA WANTS YOU са валидни за територията на страната, което стимулира привличането и/или задържането на работна сила на местния трудов пазар.

Финансовият модел се базира на партньорство с бизнеса, както и с подкрепата на много общини, чрез предлагане на годишни абонаменти с пакет от маркетинг и employer branding услуги.

Проектът е разработен от идейния носител – сдружение с нестопанска цел ДНК. Платформата е частна инициатива и не се ползва от държавни, европейски субсидии или други публични средства.

Официален сайт на платформатаwww.bulgariawantsyou.com