ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ И СТУДЕНТИ

ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ И СТУДЕНТИ

В двата анализа се проследява поведението на българските работодатели спрямо привличането на таланти, както и поведението на български студенти, които се обучават в България, но и тези, които учат в чужбина, заедно с мотивите за техния избор и нагласите им към кариерно развитие в България.

Нашият екип

Андрей
Андрей Арнаудов
Co-Founder of DNA and Bulgaria Wants You
Иван
Иван Христов
Co-Founder of DNA and Bulgaria Wants You
Мониии
Моника Чопакова
Chief Operating Officer
Даниела Старидолска
Даниела Старидолска
Координатор