Проект за законодателни промени
Проект за законодателни промени
за справяне с демографската криза
Bulgaria Wants You
Bulgaria Wants You
Ново поколение платформа за кариерно развитие
Направи го сега
Направи го сега
Кампания за насърчаване на раждаемостта у нас

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Проучване за нагласите на българските работодатели и студенти

В двата анализа се проследява поведението на българските работодатели спрямо привличането на таланти, както и поведението на български студенти, които се обучават в България, но и тези, които учат в чужбина, заедно с мотивите за техния избор и нагласите им към кариерно развитие в България.

НАШИЯТ ЕКИП

Андрей Арнаудов

Андрей Арнаудов

Co-Founder
Иван Христов

Иван Христов

Co-Founder
Моника Иванчовска

Моника Иванчовска

Board Member
Даниела Старидолска

Даниела Старидолска

Project Coordinator

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ